รายการกิจกรรม : สำหรับนักเรียน

ตารางสอบกลางภาค ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบกลางภาค ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ใบแจกแจงห้องสอบ ม.ต้น

ใบแจกแจงห้องสอบ ม.ปลาย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการกิจกรรม : สำหรับคุณครู

ใบแจกแจงห้องสอบ (สำหรับครู)

Download this file (แจ้งห้องสอบปลายภาค2-58.pdf) ปฏิทินวิชาการเทอม1_ปีการศึกษา2561
Download this file (แจ้งห้องสอบปลายภาค2-58.pdf) ปฏิทินวิชาการเทอม2_ปีการศึกษา2561

Download this file (แจ้งห้องสอบปลายภาค2-58.pdf) แบบบันทึกสัดส่วนโครงสร้างข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

Download this file (แจ้งห้องสอบปลายภาค2-58.pdf) แบบสรุปปะหน้ารายวิชา_ต้นฉบับ (สำหรับวัดผลกลุ่มสาระ)

Download this file (แจ้งห้องสอบปลายภาค2-58.pdf) ขั้นตอนการพิมพ์ ปพ.5 (สำหรับ SGS)

Download this file (แจ้งห้องสอบปลายภาค2-58.pdf) ขั้นตอนการพิมพ์ ปพ.5 (สำหรับ Bookmark)